لیست افرادی که پسندیدند

امتیازنام کاربری پست تعداد نوشته های مورد پسند محبوبیت محل سکونت, وب سایت, فیس بوک (Facebook), توئیتر (Twitter), یوتیوب (Youtube) تاریخ عضویت
کاربر تازه واردZahra63 4 1 3
خارج از کانادا
چهارشنبه سپتامبر 02, 2020 7:47 am
مدیر انجمنSori 66 28 19   یک‌شنبه آگوست 09, 2020 2:21 pm
کاربر تک ستارهShayan 32 1 0   جمعه آگوست 07, 2020 3:14 pm
مدیر انجمنSARA 92 18 22   جمعه آگوست 07, 2020 12:42 pm
کاربر تازه واردsaman 5 0 4
کبک
چهارشنبه سپتامبر 02, 2020 1:30 pm
مدیر انجمنSahar 71 2 9   دوشنبه آگوست 03, 2020 4:55 pm
کاربر تازه واردRys 0 1 0
خارج از کانادا
سه‌شنبه سپتامبر 22, 2020 5:02 pm
کاربر تازه واردRoma 1 0 1
خارج از کانادا
چهارشنبه اکتبر 21, 2020 3:48 pm
کاربر تازه واردrobat2020 1 0 1
خارج از کانادا
یک‌شنبه دسامبر 27, 2020 6:21 am
کاربر تک ستارهRed 27 26 14   جمعه آگوست 07, 2020 2:43 pm
کاربر تازه واردRashidRahnama 1 2 2   چهارشنبه دسامبر 16, 2020 2:33 am
کاربر تک ستارهRAHA 7 1 6   جمعه آگوست 07, 2020 5:35 pm
کاربر تک ستارهRadin 8 0 1
خارج از کانادا
پنج‌شنبه اکتبر 01, 2020 3:39 pm
کاربر تازه واردparisa98 4 0 1
جزیره پرنس ادوارد
شنبه فوریه 27, 2021 9:42 am
کاربر تازه واردnewuserca 0 1 0
آلبرتا
سه‌شنبه ژوئن 18, 2024 2:22 pm
کاربر تک ستارهnavid 26 1 6   جمعه آگوست 07, 2020 12:44 pm
کاربر تازه واردNahid 4 3 0
سسکچوان
چهارشنبه سپتامبر 02, 2020 2:33 pm
کاربر دو ستارهNahal 77 11 15   جمعه آگوست 07, 2020 5:34 pm
کاربر تازه واردMousa 5 4 11   پنج‌شنبه آگوست 13, 2020 8:13 pm
کاربر تک ستارهMorfi 7 8 9
انتاریو
چهارشنبه آگوست 26, 2020 3:32 pm
کاربر تازه واردmakis 0 1 0
خارج از کانادا
شنبه آگوست 22, 2020 4:59 pm
مدیر انجمنMahsa 111 10 12
کبک
جمعه آگوست 07, 2020 2:17 pm
کاربر تک ستارهIranianinabroad 10 1 10
خارج از کانادا
سه‌شنبه سپتامبر 08, 2020 2:28 pm
کاربر تک ستارهhoma 18 31 2   جمعه آگوست 07, 2020 5:35 pm
کاربر تازه واردhaghgou 4 8 0
خارج از کانادا
جمعه اکتبر 30, 2020 7:26 am